Privacy verklaring

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die La Remember verwerkt van haar klanten. 

Indien je een aankoop doet bij La Remember, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

 1. Verantwoordelijke 
  Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
  La Remember, Apeldoornseweg 92, 8172EN Vaassen, KvK 69508402

De functionaris is bereikbaar via info@laremember.com

 1. Welke gegevens verwerkt La Remember en voor welk doel
  2.1 In het kader van jouw aankoop worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
  a) voor- en achternaam
  b) adresgegevens eventueel postadres
  c)  bankrekeningnummer(s)

2.2 La Remember verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van het bestelde product bij La Remember
b)je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, a. afgenomen diensten af tewikkelen. 

 

 1. Bewaartermijnen 

La Remember verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van maximaal een jaar na jouw aankoop. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd. 

 

 1. Beveiligingsmaatregelenenverwerkers

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft La Remember passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.  

4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt La Remember gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.  

 

 1. Inzagerecht, verwijdering en vragenklachten

5.1 Via de functionaris van La Remember kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. La Remember zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren. 

5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.  

5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop La Remember je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming. 

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie Inf0@laremember.com 

 

 1. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het privacybeleid te bekijken.